Högtryck på hjul eller fastsatt

Det finns aggregat för alla installationer. 
Mobila aggregat för dig som enkelt vill kunna förflytta aggregaten till olika spolplatser

Stationära aggregat, oftast ganska kraftiga pumpar, som inte har behovet att förflyttas. Dessa betjänar tex tvätthallar och spolplattor.

Det finns en maskin för alla behov

De två stora varianterna på maskiner är stationära och mobila aggregat. De stationära dvs där pumpen står på samma ställe fast monterad och betjänar olika spolplatser via rör och eller slang nätverk.
Mobila aggregat går oftast på hjul, allt från små hobbymaskiner till stora aggregat på släpkärrechassien.