Förebyggande service 
minimerar driftstörningar 

Alla maskiner behöver service för att må bra. 
Att teckna serviceavtal förebygger driftstörningar och dyra haverier samt ger en kvalitativ trygghet.

Bra service ger lång livslängd

Att ha bra koll på högtrycksutrustningen är mycket viktigt i flera aspekter t.ex. att den är hel och funktionsduglig när man väl skall använda den men även ur ett säkerhetsperspektiv då höga tryck kan medföra allvarliga skador om utrustningen är undermålig och/eller dåligt underhållen.
Därför är det viktigt att en certifierad tekniker går igenom både maskinen och dess kringutrustning men även utbildar i hur man skall sköta och använda ett högtrycksaggregat och dess tillhörande skyddsutrustningar
 
Med ett serviceavtal så håller vi reda på driftstimmar, serviceintervaller och servicebehov samt ser till att kundens specifika behov till fullo uppfylls. 
Lagerhållning av maskinspecifika reservdelar är något vi erbjuder i våra serviceavtal. 
Snabba insatser är av yttersta vikt för att minimera driftstopp och slippa väntetider.